751KI Wohnen Kieler Strasse

Projekt: 751KI Wohnen Kieler Strasse
Architekt: Marc-Olivier Mathez Architekten
Hamburg

748VH Veritaskai Hotel 3

Projekt: 748VH Veritaskai Hotel 3
Architekt: Lorenz & Partner GmbH
Hamburg